İnteryer

İnteryer

İnteryer

Uğurlu interyer məkanın daxili gözəlliyini və eyni zamanda insanın rahat yaşayışını təmin etməlidir. İnteryer özündə sərhədsiz fantaziya və ideyaları reallaşdırmaqla ev sahibinin dünyagörüşünü, kimliyini əks etdirir. İnsan onu əhatə edən məkanı daxili aləminə və intellektinə uyğun olaraq görmək istəyir. Uğurlu interyer həlli estetik tələbatı ödəməklə yanaşı, insanı əhatə edən bütün elementlərin özünəməxsusluğunu təmin edir