Memarlıq

Memarlıq

Memarlıq

Sözün əsl mənasında İDEAL, xəyallarınızın evini qurmaq üçün interyer və eksteryer arasında mükəmməl harmoniyanı yaratmaq lazımdır. Axı ev də insan kimi özündə daxili və zahiri dünyanı birləşdirən bir vəhdətdir və bunlar bir birilə uzlaşmayanda, təzadlı fikirlər yaradır. Eksteryer və interyer bir birini tamamlayaraq mükəmməl harmoniya yaratmalıdır. Məsələn, eksteryerdə düz bucaqlardan, dəqiq xəttlərdən istifadə olunursa, interyer minimalizm və ya hay-tek üslubunda icra olunmalıdır, burada klassik, şərq və ya ingilis üslublarının elementləri olduqca yersiz görünər. Məhz belə incəliklərin nəzərə alınması, düzgün düşünülmüş həllərin həyata keçirilməsi uğurlu nəticələr verir. Bu məsuliyyətli və olduqca mürəkkəb işi peşəkarlara həvale edin. Ətraflı məlumat üçün reint.az mütəxəssislərinə müraciət edin. Tel.: 050 201 01 52